Skip to main content

Toekenning subsidie door Provinsje Fryslân

Geschreven op 24 februari 2023
Afgelopen dinsdag 21 februari 2023 maakte de Provinsje Fryslân bekend dat de Stichting Interieurs in Fryslân een eenmalige subsidie krijgt van €40.000,- ! Wij zijn daar erg blij mee, want hiermee is een belangrijke financiële stap gezet om de nog resterende inventarisaties in de oostelijke gemeenten van onze provincie en op de Waddeneilanden uit te kunnen voeren. Hieronder volgt het persbericht van de Provinsje Fryslân:


PERSBERICHT  Provinsje Fryslân

Nummer: 018 TH
Datum:    21 februari 2023    

Fryslân toont pracht van historische interieurs

De Stichting Interieurs in Fryslân krijgt een eenmalige subsidie van 40.000 euro. Met het geld kan de stichting een provincie-dekkende inventarisatie van historische en waardevolle interieurs van particuliere woonhuizen en boerderijen in Fryslân afronden. Zij plaatsen deze vondsten in een online database waar iedereen deze kan bekijken.*) Een belangrijke bijdrage om het ‘Ferhaal fan Fryslân’ te behouden en uit te breiden, ook waar dat soms van de buitenkant minder zichtbaar is.

In Fryslân kennen veel huizen en boerderijen een rijke geschiedenis. Net als bij beschermde monumenten gaat de kennis niet verder dan de buitenkant van deze panden. Over hun binnenkant - het interieur - weten we vrijwel niets. Stichting Interieurs in Fryslân wil dit veranderen!

De eerste fase van het project, waarvoor de provincie Fryslân een startsubsidie heeft verstrekt, is afgerond. Hierbij gaat het om een inventarisatie van ongeveer 6.000 objecten. In de tweede fase worden nog eens 4.000 panden geïnventariseerd. Hierbij gaat het om woonhuizen en boerderijen in de gemeenten in het zuidoosten en noordoosten van de provincie en op de eilanden. Deze unieke inventarisatie vindt tot op dit moment alleen in de provincie Fryslân plaats en het wordt als een landelijk voorbeeld gesteld.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga spreekt van een belangrijke stap vooruit: “De skiednis fan histoaryske monuminten beheint him net ta de moaie bûtenkant. Krekt ûnder de ynterieurs binne histoaryske peareltsjes. Mei dit projekt wurde dy einlings foar elkenien sichtber.” Het project moet uiteindelijk leiden tot meer draagvlak voor het behoud van dit type erfgoed.


*) Naschrift Stichting Interieurs in Fryslân:
Alle gegevens die tijdens de inventarisaties verzameld worden, worden na afloop van het gehele onderzoek ondergebracht in een database ten behoeve van nader wetenschappelijk onderzoek naar historische interieurs. Het is de bedoeling dat een geanonimiseerd deel van die database publiek toegankelijk wordt gemaakt, maar dat kan uiteraard uitsluitend op basis van zeer strikte privacyvoorwaarden. Wij zijn in samenwerking met Tresoar aan het onderzoeken hoe we hieraan een juiste invulling kunnen geven. Zolang dit nog in ontwikkeling is worden er geen gegevens gepubliceerd.